این تارنما شخصی است و توسط  مددکار بنیاد نیکوکاری دستهای مهربان (مهدی مهدوی فر) با هدف جذب و مشارکت حامیان محترم از بین اقشار مختلف مردم و نیکوکاران عزیز از سراسر کشور احداث شده است.و وبسایت اصلی بنیاد دستهای مهربان نیست.

تمامی تراکنشهای مالی بدون دخل و تصرف مستقیما به حساب بنیاد محترم دستهای مهربان واریز میشود.